diumenge, 1 de maig de 2011

matèria de bretanya


La matèria de Bretanya és el conjunt de temes i històries centrades en el Rei Artús, la seva cort i la recerca del Sant Graal i que van inspirar una sèrie d'obres literàries durant l'Edat Mitjana. S'oposa a altres dues grans tradicions, la matèria de Roma i la matèria de França, segons la divisió de Jean Bodel. Modernament ha inspirat altres obres, pertanyents a la literatura fantàstica o a la novel·la històrica, així com adaptacions a les arts plàstiques i al cinema.
Els autors més destacats són Chrétien de TroyesGeoffroy de MonmouthMaria de FrançaWolfram von Eschenbach i Ulrich von Zatzikhoven, si bé algunes de les històries del cicle circulaven anònimament en recitats orals.